MSF

W sierpniu 1979 r. wstąpiłem do zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (Missionarii a Sacra Familia – MSF). Po rocznym nowicjacie w Bąblinie, kontynuowałem studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym MSF w Kazimierzu Biskupim. Śluby wieczyste złożyłem 8 września 1983 r. , a święcenia kapłańskie przyjąłem 11 czerwca 1986 r.

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny zostało założone przez francuskiego saletyna, ks. Jana Berthiera MS w 28 września 1895 roku w Grave w Holandii. Pierwsza fundacja zgromadzenia w Polsce miała miejsce w 1921 r. Młode zgromadzenie zostało znacznie osłabione w wyniku prześladowań w czasie II wojny światowej. Należy ono do tych polskich zgromadzeń zakonnych, które procentowo poniosło w tym okresie największe straty personalne. W nocy z 11 na 12 listopada 1939 r. w masowej egzekucji w Paterku zamordowano 48 księży i zakonników, w tym 30 Misjonarzy Świętej Rodziny: 25 księży i 5 braci, na czele z ówczesnym prowincjałem ks. Piotrem Zawadą.

Zgromadzenie jest w Polsce obecne w Poznaniu (dom prowincjalny oraz parafia M.B. Saletyńskiej), Kazimierzu Biskupim k/Konina (seminarium), Wielkim Klinczu (nowicjat), Bąblinie, Kiszewie, Złotowie, Górce Klasztornej (sanktuarium maryjne – najstarsze miejsce objawienia maryjnego na ziemiach polskich), Świdrze, Ciechocinku, Rzeszowie, Gliwicach, Żernicy, Ścinawie, Przydrożu Małym, Szczytnej Śląskiej, na Szczytniku, w Długopolu. Więcej informacji

Odczytując i uaktualniając pierwotny zamiar ojca założyciela, ks. Jana Berthiera, Misjonarze Świętej Rodziny angażują się w pracę duszpasterską w różnych obszarach: począwszy od duszpasterstwa parafialnego, poprzez pracę rekolekcyjno misyjną, aż po pracę naukową. Szczególnie pracują w trzech obszarach:

  1. MISJE. Przygotowanie i posyłanie misjonarzy oraz troska o ich potrzeby oraz potrzeby powierzonych im ludzi, stanowi jeden z nadrzędnych celów zgromadzenia. Polscy Misjonarze Świętej Rodziny pracują na Papui Nowej Gwinei, Madagaskarze, na Kubie, Kanadzie, a także w Niemczech i Norwegii.  Praca misjonarska jest bardzo różnorodna: od pierwotnej ewangelizacji w krajach, które dopiero stosunkowo niedawno zetknęły się z Dobrą Nowiną, aż po nową ewangelizację w krajach, których społeczeństwa można określić jako post-chrześcijańskie. Więcej informacji
  2. TROSKA O POWOŁANIA. Ojciec założyciel dostrzegł potrzebę zapewnienia wykształcenia młodym mężczyznom, którzy czuli się powołani do życia misjonarskiego, ale z racji statusu społecznego nie mogli zrealizować swoich marzeń. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, ale wielu młodych powołanych życia konsekrowanego nie realizuje swojego powołania z wielu innych powodów (brak dostatecznej informacji i formacji, lęk, uprzedzenia, stereotypy, itp.) Im staramy się otworzyć możliwość poważnej refleksji nad swoim życiowym powołaniem. Więcej informacji
  3. TROSKA O RODZINY. Jest to obecnie pierwsza linia zmagania o kształt świata. Rodzina oparta na wiernej i dozgonnej więzi między mężem i żoną i otwarta na dar nowego życia, doznaje niespotykanego do tej pory nacisku i zagrożona jest rozbiciem i relatywizacją. Dlatego próbujemy pomagać rodzinom w przeżywaniu swojego powołania, w sytuacjach kryzysowych, w wysiłku wychowawczym nowego pokolenia i w wieku podeszłym. Proponujemy szereg rekolekcji dla rodzin znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych, a także publikujemy materiały pomocne w formowaniu świadomych swojej godności i swojego powołania żon i mężów, matek i ojców, dzieci i młodzieży. Więcej informacji

Misjonarze Świętej Rodziny zapraszają także do modlitwy za umierających oraz świadomego przezywania własnej przemijalności w ramach apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci (Apostolstwo Dobrej Śmierci). Towarzyszenie umierającym oraz przygotowanie do własnego ostatecznego spotkania z Bogiem, chociaż tak bardzo obce współczesnej mentalności, należy do świadomego chrześcijańskiego życia. Ars moriendi – czyli sztuka umierania staje się w ten sposób ars vivendi – sztuką godnego życia. Więcej informacji