Impulsy duchowe

2021 – Rekolekcje wielkopostne: „Trzy przeszkody na drodze do Boga” (kliknij poniżej)

 1. Wprowadzenie
 2. Nieumiarkowanie
 3. Zazdrość
 4. Pycha

2020 – Rekolekcje wielkopostne:  „Rekolekcje na czas powietrza”

 1. Wstęp
 2. Zniewolenie
 3. Nawrócenie
 4. Nowe życie

2019 – Kazanie na Górze (Mt 5-7)

 1. Wprowadzenie (Mt 5, 1-2)
 2. Osiem błogosławieństw (Mt 5, 1-12)
 3. Zadanie uczniów (Mt 5, 13-16)
 4. Jezus wobec Tory (Mt 5, 17-20)
 5. Sześć antytez (Mt 5, 21-48)
 6. Reguły pobożności (Mt 6, 1-18)
 7. Ojcze nasz (Mt 6, 7-15)
 8. Prawdziwy skarb (Mt 6, 19-24)
 9. Zbędne troski (Mt 6, 25-34)
 10. Powściągliwość w sądzeniu (Mt 7, 1-6)
 11. Wytrwałość w modlitwie (Mt 7, 7-11)
 12. Złota zasada (Mt 7,12)
 13. Ciasna brama (Mt 7, 13-14)
 14. Ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami (Mt 7, 15-20)
 15. Łudzenie siebie (Mt 7, 21-23)
 16. Dobra lub zła budowa (Mt 7, 24-27)
 17. Zakończenie (Mt 7, 28-8,1)