Stróżowie tradycji

Traditionis custodes – tak właśnie nazywa się ogłoszony 16 lipca 2021 list apostolski papieża Franciszka dotyczący celebracji Mszy św. według rytu trydenckiego, obowiązującego aż do wprowadzenia soborowej reformy liturgicznej. Zawarte w nim decyzje papieża są efektem ponad rocznych konsultacji przeprowadzonych rzez Kongregację Nauki Wiary, które dotyczyły nieprawidłowości w korzystaniu z daleko idącej zgody na sprawowanie Eucharystii w rycie trydenckim udzielonej przez Benedykta XVI. W dokumencie tym Franciszek stwierdza, że księgi liturgiczne ogłoszone po Soborze Watykańskim II są „jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego”. Celebrowanie Eucharystii według rytu trydenckiego jest nadal możliwe w wyznaczonych przez biskupa miejscach (jednak nie w kościołach parafialnych) i ustalonym przez niego czasie. Kapłani, którzy pragną sprawować Eucharystię w tym rycie, muszą uzyskać pozwolenie swojego biskupa. Biskup powinien ponadto upewnić się, że grupy wiernych, które pielęgnują pobożność w rycie trydenckim, nie odrzucają reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II oraz magisterium ostatnich papieży. Czytaj dalej „Stróżowie tradycji”

Raport Maticia

W czerwcu 2021 Parlament Europejski zatwierdził projekt rezolucji opartej na raporcie, nazwanym imieniem jego autora, pochodzącego z Chorwacji socjalistycznego eurodeputowanego, Predraga Freda Maticia. Raport Maticia jest kolejną w ostatnich latach próbą podniesienia do rangi praw człowieka jednego z takich klasycznych lewicowych roszczeń, jak aborcja na życzenie, powszechny, gwarantowany i refinansowany dostęp do antykoncepcji czy też legalizacja małżeństw jednopłciowych. To, co jest w nowe w tym raporcie, dotyczy nie tylko nobilitacji indywidualistycznych uprawnień, ale także prawnego wyrugowania możliwości sprzeciwu wobec nich. Bezpośrednio i już bez żadnych upiększeń, raport uderza w dwie fundamentalne wartości: w prawo do życia nienarodzonych oraz prawo każdego obywatela do wolności sumienia. Czytaj dalej „Raport Maticia”

Czy jest to ważne, by wierni wrócili do kościołów?

Kiedy patrzy się na ostatnie kilkanaście miesięcy nie tylko z perspektywy indywidualnej, ale także z perspektywy wspólnoty Kościoła, to trzeba stwierdzić, że jednym z bolesnych skutków pandemii jest znaczny spadek tzw. dominicantes, czyli osób regularnie uczęszczających na Mszę św. niedzielną. Trudno się zatem dziwić, że pasterze Kościoła zwrócili uwagę na tę sprawę. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskup Stanisław Gądecki, wezwał duszpasterzy do intensywnej troski o to, by wierni na nowo powrócili do zwyczaju uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, natomiast decyzją Konferencji Episkopatu Polski z dniem 20 czerwca 2021 r. zostały we wszystkich diecezjach w Polsce jednocześnie zniesione dyspensy od uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, udzielone wiernym na czas pandemii. Czytaj dalej „Czy jest to ważne, by wierni wrócili do kościołów?”

Jeszcze o szczepionkach

Sporą dyskusję medialną i niepokój wielu wierzących katolików wzbudziło najnowsze oświadczenie przewodniczącego Zespołu ds. Bioetyki Konferencji Episkopatu Polski, bp. prof. Józefa Wróbla z 14 kwietnia 2021 r. dotyczące szczepionek. Wypowiedź ta może być potraktowana jako dopowiedzenie do stanowiska członków tego zespołu z 23 grudnia 2020 r. W najnowszym oświadczeniu wskazuje się na różnicę między różnymi rodzajami szczepionek, jeśli chodzi o ich związek z liniami komórkowymi pochodzącymi z ludzkich płodów poddanych aborcji w latach sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. O ile w szczepionkach firm Pfizer i Moderna linie te były wykorzystywane jedynie do testowania wpływu na ludzką tkankę, to w szczepionkach wyprodukowanych przez firmy AstraZeneca oraz Johnson & Johnson linie te stanowią niezbędne ogniwo technologii wytwarzania. W szczepionkach tych nie znajdują się wprawdzie żadne komórki pochodzące z tych linii, jednak zostały one użyte do namnażania zmodyfikowanego adenowirusa, który jest nośnikiem genów replikujących fragmenty wirusa SARSCoV2 (białko kolca), a te ostatecznie wywołują odpowiedź immunologiczną organizmu. Czytaj dalej „Jeszcze o szczepionkach”

Nieetyczne eksperymenty na ludzkich płodach w Olsztynie?

Doniesienia o rzekomych nieetycznych eksperymentach na ludzkich płodach dokonywanych na terenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie pod nadzorem prof. Wojciecha Maksymowicza, wzbudziły niepokój opinii publicznej. Chodzi o rzekome uśmiercanie ludzkich płodów w celu pobrania komórek macierzystych. Jak wynika z doniesienia złożonego przez działacza pro-life, Mariusza Dzierżawskiego, w ramach procedur eksplantacyjnych otwierano bez znieczulenia konającym płodom czaszki oraz rdzeń kręgowy w celu pobrania materiału tkankowego przeznaczonego do dalszych badań. Tak dramatyczny opis wywołuje wstrząs i budzi uzasadnione oburzenie. Czy jednak zarzuty te są rzeczywiście prawdziwe? Zanim szczegółowe dochodzenie wyjaśni zaistniałe wątpliwości, warto wskazać na etyczne zasady dotyczące pobierania i wykorzystania materiału pochodzenia płodowego. Czytaj dalej „Nieetyczne eksperymenty na ludzkich płodach w Olsztynie?”

A myśmy się spodziewali…

Tym, co rzuca się w oczy w opisach ukazania się Zmartwychwstałego, jest ten mentalny szablon, zgodnie z którym funkcjonują umysły Apostołów i przyjaciół Jezusa. Najlepiej jest to widoczne w opowiadaniu o uczniach idących do Emaus (Łk 24, 13-35). Uczniowie sprawiają wrażenie, jakby na dobre pogodzili się z tym, że śmierć Jezusa jest i pozostanie niezmiennym faktem i w związku z tym ich przygoda z Nim ostatecznie się skończyła. Rozsądek nakazuje, by zorganizować sobie „życie po Jezusie”. I w sumie trudno mieć im to za złe. Tak zareagowałby w ich sytuacji każdy, kto po początkowym szoku wskutek wydarzeń Wielkiego Piątku, zaczyna powoli myśleć o swoim dalszym życiu i próbuje je sobie na nowo urządzić. Czytaj dalej „A myśmy się spodziewali…”

Post od…. trosk

Wielki Post jest czasem, w którym wielu ludzi – nawet tych nieszczególnie religijnych – przypomina sobie o konieczności zachowania właściwej miary. Spod tej sterty rzeczy, doznań, wrażeń, korzyści i przyjemności, które się nazbierały w życiu, trzeba się wreszcie jakoś wydobyć. Gdy je gromadzimy, nie zwracamy uwagi na to, że potrafią się kumulować, potrafią urosnąć do rangi poważnej przeszkody w rozwoju duchowym. Orientujemy się dopiero wtedy, gdy jest ich zbyt wiele, gdy stają się obciążeniem. Czytaj dalej „Post od…. trosk”

Katolik nowym prezydentem USA?

Nie ulega wątpliwości, że od czasu wyborów nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, z Ameryki wieje nowy wiatr. Jak się okazuje, dla wszystkich obrońców życia ludzkiego oraz przywiązanych do wartości katolickich, jest to wiatr zdecydowanie niepomyślny. Wśród pierwszych decyzji nowego prezydenta znalazło się anulowanie dyrektyw poprzedniego prezydenta, Donalda Trumpa, wspierających ochronę życia nienarodzonych. Wśród nich było przywrócenie finansowania największych organizacji proaborcyjnych, takich jak np. aborcyjnego giganta Planned Parenthood. Dzięki przywróceniu finansowania ze strony państwa tego typu organizacje będą w stanie zintensyfikować swoją aktywność na skalę globalną. Biden zadeklarował też gotowość powołania do Sądu Najwyższego sędziów, którzy będą działali w myśl słynnego rozstrzygnięcia prawnego Roe versus Wade z początku lat siedemdziesiątych XX w. Otwarło ono drogę do legalnej aborcji na terenie całych Stanów Zjednoczonych przez cały okres ciąży, przewidując jedynie możliwość ograniczenia tego prawa w drugim i trzecim trymestrze ciąży poprzez regulacje w poszczególnych stanach. Poza tym nowy prezydent zadeklarował wprowadzenie sankcji finansowych wobec krajów, które sprzeciwiają się roszczeniom środowisk LGBT. Oczywiście Biden widzi w swoich inicjatywach proaborcyjnych zabezpieczenia „zdrowia reprodukcyjnego”, a w promowaniu postulatów mniejszości seksualnych – ochronę ich podstawowych praw. Czytaj dalej „Katolik nowym prezydentem USA?”

Kwestia szczepień przeciw COVID 19

Chrześcijanin nigdy nie powinien aktywnie i bezpośrednio czynić moralnego zła. Nie powinien też aktywnie i bezpośrednio współdziałać z tymi, którzy czynią zło. Te dwie zasady stanowią niezmienny punkt odniesienia dla wielu współczesnych zagadnień etycznych. Jednym z nich są kontrowersje wokół moralnego wymiaru szczepień przeciw pandemii koronawirusa. Nie ulega wątpliwości, że szczepionki same w sobie stanowią wielkie osiągnięcie medycyny prewencyjnej. Dzięki nim istnieje nie tylko możliwość zwalczania choroby, gdy pojawiają się już jej symptomy, ale także możliwość uniknięcia infekcji. Istotnym czynnikiem w tym wypadku jest także to, że zastosowanie szczepionki przeciw koronawirusowi może sprzyjać powrotowi do normalnego funkcjonowania po długim czasie przymusowych, psychicznie trudnych i ekonomicznie dewastujących ograniczeń. Czytaj dalej „Kwestia szczepień przeciw COVID 19”

Czy Kościołowi rzeczywiście nie wolno mieszać się do polityki?

W czasie jesiennych marszów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej niektórzy duchowni wypowiedzieli się w ostrym tonie przeciwko angażowaniu się Kościoła w politykę. Jak stwierdzili np. sygnatariusze Apelu Zwykłych Księży, Ewangelii nie wolno mieszać z prawem państwowym. Jeszcze inni podkreślali, że polityka jest brudna, twierdząc, że trzeba oddzielić ją całkowicie od Ewangelii. Trzeba, jak można było usłyszeć, „skończyć z używaniem religii do celów politycznych i porzucić przekonanie, że rozstrzygnięcia prawne mogą przynieść trwałą zmianę wrażliwości sumień, czego my pragniemy, głosząc Ewangelię”. Postulat ten, gdyby został wypowiedziany w innym czasie i kontekście, byłby chyba zrozumiały dla wszystkich. Jednak na fali protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego nabrał on nowego znaczenia, z którym nie sposób nie polemizować. Czytaj dalej „Czy Kościołowi rzeczywiście nie wolno mieszać się do polityki?”